Min motivasjon

Jeg stiller som presidentkandidat i Norges Motorsportforbund til tinget 22-23. april 2017, fordi:

  • Jeg ønsker å bidra til at alle våre medlemmer blir hørt og kan samles om felles visjon, mål og strategier for å løfte motorsporten fram i lyset (hvor vi fortjener å være)
  • Jeg ønsker å bidra til å utvikle en god klubbøkonomi for å skap bedre rekruttering til barne-, ungdoms, kvinne- og breddeidretten – ingen er bedre til å utvikle et inkluderende idrettsmiljø enn klubbene selv!
  • Jeg ønsker å bidra til å utvikle en langsiktig, forutsigbar og kunnskapsbasert modell for toppidrett, som har tillit hos utøvere, trenere og  tillitsvalgte
  • Jeg ønsker å bidra til utvikle motorsportens omdømme, idrettslige anerkjennelse, underholdningsverdi, mediadekning og sponsoring
  • Jeg tror på samarbeid om viktige felles saker – og ønsker å bidra med mine gode relasjoner og nettverk (til klubber, andre særforbund, NIF/regioner, politikere, Kulturdepartementet, bransjen, og andre viktige samarbeidspartnere: NMK, NTG, NMCU, NBF, KNA, Trygg Trafikk, m.fl.)
  • Jeg ønsker å bidra til å utvikle potensialet for samfunnsynergier mellom motorsporten, folkehelse, trafikksikkerhetsopplæring, intergrering av funksjonshemmede, utvikling av miljøteknologi, reiseliv og andre næringssynergier (se forskning under Fjord Motorpark)
  • Jeg tror også min lidenskap for motorsporten, erfaring som utøver og klubbleder, kombinert med bred lederfaring fra næringslivet, gir en god plattform for ledelse av forbundet til beste for våre medlemmer, utøvere, trener, funksjonærer, klubber og administrasjonens ansatte (se idrettsbakgrunn,  yrkesbakgrunn og CV)