Fjord Motorpark

På denne siden gis et lite utdrag om min erfaringer med prosjektet Fjord Motorpark, og om er hovedbakgrunnen for at jeg ble forespurt som å stille som presidentkandidat i NMF. Det er dette arbeidet som har gitt meg særlig kunnskap, erfaring og bredt nettverk med klubber fra mange miljø og særforbund, samt nasjonale politikere og eksperter innen motorsport fra hele Europa. Kunnskap som jeg ønsker å dele med alle mine idrettsvenner i hele motorsportnorge. For annen info om Fjord Motorpark sjekk http://fjordmotorpark.no/  eller https://www.facebook.com/FjordMP/?fref=nf

Nyttig møte med idrettspresident Tom Tvedt om anleggspolitikk og viktigheten av at NIF synliggjør støtte til flerbruksidrettsanlegg med basis i motorsport. Motorsporten møte andre utfordringer i lokalpolitikken enn tradisjonelle idretter, herunder fordommer og skjevfordeling av spillemidler. (Idrettens hus, Oslo 26.10.2016).

Norgeshistoriens største samling frivillige organisasjoner

Bak Fjord Motorpark står Norgeshistoriens aller bredeste forankring og største samling av frivillige organisasjoner. 50 klubber med rundt 5.000 regionale medlemmer. Hver klubb har representanter og er medlem av Motorsportrådet. Her søker prosjektledelsen råd om behov, preferanser, medlemsutvikling, prosjektering, m.m. Av disse 50 organisasjonene eier 38 av organisasjonene Fjord Motorpark AS, som videre eier 100% av Fjord Motorpark Eiendom AS. Selskapsstrukturen er lik tilsvarende for store idrettsanlegg i Norge og utlandet. Klubbene representerer hele fire fler- og særforbund: Norges Motorsportforbund, Norges Bilsportforbund, Norges Cykleforbund og Norges Luftsportforbund, hvor tre er særforbund i Norges Idrettsforbund.

Vestlandets største flerbruks idrettsarena

Fjord Motorpark blir Vestlandets største idrettsarena for motorsporsport, sykkelsport, og luftsport, kombinert med øvingsbaner for yrkessjåfører og andre trafikanter i alle aldre. Visjonen er å utvikle verdens første arena av denne kategori hvor driften er basert på fornybar energi. Det tilrettelegges for andre samfunns- og næringssynergi slik at idrettsarenaen utvikles med et godt langsiktig driftsgrunnlag. Av banefasiliteter er det planlagt 3,3 km asfaltbane for motorsport kombinert for landeveissykkel, og øvelsesbane for førerutvikling, 820 m dragstripe, luftsportsområde med hangarer og taksevei til Avinors rullebane, 1.150 m bane for gokart og supermotard, 1.500 m motocross, 1.500 m rallycross, 1.500 m motocrossbane, bilcrossbane, asfaltbane for radio styrt bil, skate-bane, stort terreng til trial, enduro, off-roadbil m.m., samt ca. 40.000 m2 depotområde. Baner og terreng tilrettelegges for andre idretter som landeveissykkel og terrengsykkel, m.fl. Til sammen 20 motorsportgrener, 5 sykkelsportgrener og 5 luftsportgrener. Det vil også utvikles egen øvelsesbane for yrkessjåfører med glattkjøring og kraftige stigninger med flerbruksmuligheter.

Fjord Motorpark er et visjonært og omfattende prosjekt med mange samfunnsnyttige sider. I tillegg til motorsport blir idrettsarenaen en ressurs for trafikksikkerhetsopplæring i alle aldre, for næringslivet, reiselivet, Haugesund Lufthavn, idrettsgymnas og de som arbeider med alternativ barne- og ungdomsarbeid, m.m. Idrettsdelen av prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 117 millioner og er et interkommunalt samarbeid mellom vertskommunen Karmøy, og nabokommunene Haugesund og Tysvær. Også flere nabokommuner på Haugalandet har tidligere vist interesse for deltakelse i prosjektet, i tillegg til Stord og Bømlo i Hordaland. Det er utarbeidet en grundig forretningsplan som viser positivt driftsgrunnlag med budsjettert omsetning et normalår på ca. kr. 20 mill.

Min historie i Fjord Motorpark

Planen startet rundt 1998-1999. Jeg ble dypt involvert fra 2010, først som konsulent, deretter på dugnad som representant fra Karmøy Motocrossklubb. Jeg fikk senere en sentral rolle med prosjektledelse og rådgivning. Prosjektet har opplevd store gleder med samhold på tvers av idretter. Men også dype daler med et politisk spill, fordommer og avtalebrudd idrettsnorge knapt har sett maken til. Her er massevis av viktig lærdom. Manuvering i lokalpolitikken, idrettspolitikken, nasjonalpolitikken og lobby på Stortinget, departementer, og ikke minst synergier mellom motorsport, trafikksikkerhet, reiseliv og annen næring.

Det er denne reisen som gitt meg særlig kunnskap, erfaring og nettverk med alt fra nasjonale politikere og eksperter innen motorsport fra hele Europa. Kunnskap som jeg ønsker å dele med alle min idrettsvenner i hele motorsportnorge.

Forskning på holdning til motorsport potensialet for reiseliv

I forbindelse med FoU-intervjuer av baneoperatør og reiselivsselskapet ved Nürburgring, Tyskland 17.11.2011. Fv. forsker fra Polytec Kjersti V. Meland, Styreleder i Fjord Motorpark AS Arvid Grimstvedt, og professor i reiseliv og senior forsker ved Norges Handelshøyskole (SNF).

I 2012 ble det gjennomført et forskningsprosjektet for Fjord Motorpark i samarbeid med forskningsinstituttet Polytec og Norges Handelshøyskole (Senter for næringslivsforskning) . Prosjektet ble støttet av Regionalt forskningsfond Vestlandet og ble sett  i sammenheng med forskningsprogrammet til NCE Tourism for opplevelsesreiser i Fjord Norge. Hensikten av å avdekke mulighetene innenfor racing-turisme, som er en global nisje innfor opplevelsesturisme med stort potensiale.

Viktig holdningsarbeid foran oss

I den forbindelsen ble det også gjennomført en spørreundersøkelse med 586 respondenter fordelt mellom byene Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund. De ble spurt om holdninger til motorsport generelt. Resultatene viser både holdninger og fordommer og gir indikasjon på hva vårt forbund og klubber må arbeide med vedrørende annerkjennelse for våre idretter. Det virkelig positive er at våre idrettsutøvere blir anerkjent for gode ferdigheter (nest høystest score 4,9). Utover det har vi mye å arbeide med. Lav sosial status i vennekretsen, lite barnevennlig idrett, mindre bra for helsen, og kostnadskrevende idrett. Undersøkelsen viser også at folk som har kunnskap om motorsport har mer positive holdninger på forbedringsområdene. Særlig vedr. sosial status og barneidrett. Altså, vi har et viktig holdningsarbeid foran oss.

Spørreundersøkelse med 586 respondenter fordelt mellom byene Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund, 2013

Studier og intervjuer med baneeiere over hele Europa

Nedenfor er noen bilder fra intervjuer, samtaler med banedesignere,  baneeiere, og arrangører

 

Nyttig møte med banedesigner Jaume Nogué og motorsport manager Raimon Duran på Circuit de Barcelona-Catalunya, 03.07.2013
Hyggelig møte med Managing Director Clive Greenhalgh ved Circuito Guadix, Granada Spain 18.07.2013
Hyggelig møte med Chief administrative officer Erik Zwart ved Ascari Racing Resort, Ronda Spain, 20.07.2013. Bildet er tatt i museumet hvor RR-Ducati’n til Loris Capirossi står rett bak meg 🙁
Lærerikt møte med daglig leder Hans Jørgen Andersson i Gatebil AS på Gatebil-festivalen Våler 25 mai 2013.