Per Velde

Per Velde, 52 år, gift, to døtre 24 og 21 år

Yrkesbakgrunn

 • Næringssjef i Karmøy kommune – næringsutvikling og eierstyring
  • Daglig leder i Strategic Management Consulting – strategi- og innovasjonsledelse
  • Adm. direktør i Erling Sande AS – distributør motorsykkel, marine og snøscooter
  • Direktør for forretningsutvikling i Telenor Privat AS – strategisk samarbeid og oppkjøp nasjonalt og internasjonalt
  • Direktør for produktutvikling i Telenor Privat/Mobil/Nett – utvikling og lansering av nye produkter og tjenester i det norske telemarkedet
  • Produktsjef i Telenor Privat AS – produktledelse og markedskommunikasjon

  Nøkkelkompetanse:

  I hele min yrkeskarriere har jeg arbeidet med innovasjonsledelse, strategi og endringsprosesser i store konsern til små entreprenørselskaper. Det vil si gjennomføre analyser, beslutninger, prosjekter og prosesser for hvordan organisasjoner skal posisjonere seg for framtiden (visjon, mål, strategi og gjennomføring). Enten som styreleder, styremedlem, adm.direktør/daglig leder, medlem av ledergruppen eller innleid konsulent.  De siste par årene har jeg arbeidet særlig med å utvikle god eierstyring (corporate governance). Det vil si ledelse, styring, rollefordeling og samspillet mellom eiere, styret og ledelse, slik at organisasjonen best kan lykkes å skape verdier for sine kunder, ansatte og eiere. Jeg har gode resultater i organisasjonsutvikling og tverrkulturelt ledererfaring, og gjennomført i forhandlinger i Japan, USA, India og flere europeiske land. Dette er kompetanse og arbeidserfaring som direkte kan overføres til situasjonen i Norges Motorsportforbund hvis medlemmene ønsker en ny kurs for framtiden.

Utdannelse – Master i markedsøkonomi, m.m.

Jeg startet min utdannelse med fagbrev som telemontør. Siden studerte jeg teknisk fagskole elektronikk, bachelor i markedskommunikasjon og økonomistyring (BI) og master i markedsøkonomi og forbrukeratferd (Handelshøyskolen i Århus/DK). Etterutdanning på masternivå i strategisk ledelse, produktledelse, og prosjektledelse (BI). Samt for noen år siden fordypning i finans og verdsettelse av selskaper (Norges Handelshøyskole).

Relevant arbeidserfaring:

Bak meg har jeg en lang karriere i Telenor, primært som direktør for produktutvikling og senere direktør for forretningsutvikling. Etter Telenor fikk jeg stillingen som adm. direktør i Erling Sande AS, som er distributør av Suzuki motorsykler, -marineprodukter, og Arctic Cat snøscootere. Selskapet var da eid av Ferd-konsernet. Dette har gitt meg nyttig innsikt i en bransje med nær til knytning til motorsport og NMF. Jeg har også ledet strategiarbeid i Norges Toppidrettsgymnas, som er en viktig samarbeidspartner for NMF for utvikling av unge toppidrettsutøvere. Likevel, årsaken til at jeg ble spurt om å stille som presidentkandidat i NMF, er mine mange år fra prosjektledelse i Fjord Motorpark. Norgeshistoriens aller største samling av frivillige organisasjoner om utvikling en idrettsarena. I prosjektet samarbeider 50 klubber med 5.000, medlemmer og fire ulike idrettsforbund om å tilrettelegge for 20 motorsportgrener, 5 sykkelsportgrener og 5 luftsportgrener. Prosjekt har en investeringsramme på 117 millioner. Dette har gitt meg mange og gode relasjoner innen idretten og politikken, og innsikt i «kunsten» om å lede mot felles visjon og mål på tvers av idrettsgrener, klubber og forbund. Se egen fane om Fjord Motorpark for mer info.

Stort nettverk:

Jeg har arbeidserfaring og strategiarbeid fra mange bransjer og organisasjoner. I dag arbeider jeg som næringssjef i landet 20. største kommune (Karmøy). Til sammen har dette gitt meg et stort profesjonelt yrkesnettverk og et politisk nettverk fra kommune til Stortinget. Mitt profesjonelle nettverk på LinkedIn består av 827 relasjoner til personer i inn- og utland. Alt fra tidligere kollega og medarbeidere, til kunderelasjoner, profesjonelle innen motorsport, lokalpolitikere og stortingspolitikere. Disse relasjonene har gitt meg 277 ankjennelser for min kompetanse. Det meste er knyttet til strategi, forretningsutvikling og ledelse. For mer info, se LinkedIn

Eller min CV i sakspapirene til forbundstinget, se Tingdokumenter 2017, side 138.

En av mine mest betydningsfulle bekjentskap er professor Robert Cooper. Han er en verdens mest refererte forskere innen produktutvikling og innovasjonsledelse. Hans forskning og kunnskap gav meg mulig til å bidra til halvering av utviklingstiden i Telenor og firedoblet antall lanseringer, flere hundre millioner kroner i nye inntekter i Brødrene Dahl AS, FoU-prosessen i Gassco, samt mine 10 år som konsulent i emnet, m.m. Her fra hyggelig gjensyn på seminar om «Breakthrough Innovation» i Gøteborg 2016. Et av temaene var innovasjon basert på kunder som er «pissed-off» med dagens løsninger. Kan vi sammen klare å implementere noen av Cooper’s nytenkning og utvikle Norges Motorsportforbund for framtiden?

Strategy becomes real when you start spending money!”

 Dr. Robert G. Cooper.