Strategi

En forutsetning for å vite hvor man skal – er å vite hvor man er

Når ble det sist gjort en grundig strategisk analyse i Norges Motorsportforbund? La oss må fakta på bordet! Det er mange medlemmer som har spørsmål om forbundets utvikling. Spørsmålene er mange: utvikling av lisenser, løpsdeltakelse, barneidrett, kvinneidrett, toppidrett, økonomisk utvikling, lisenspriser,  for å nevne noe. I tillegg kommer idrettspolitisk utvikling i NIF, og alle eksterne faktorer. Politisk utvikling, nye lovreguleringer, miljøkrav, sikkerhetskrav, folks generelle holdning til motorsport m.m. Svak analyse gir svak strategi – shit in – shit out!

Manglene visjon – gir forvirring

Visjon skal gi motivasjon og gi felles retning. Spiller vi på lag? Hele vår organisasjon må få en felles virkelighetsoppfattelse. Vi har behov for å drøfte analyser i felleskap slik at vi forstår forbundets utfordring og situasjon.  Først da kan vi samles om en felles visjon. Felles erkjennelse gir grunnlag for felles handling. Da vi sammen lykkes – og løfte motorsporten fram i lyset hvor vi fortjener å være!

Uten involvering – skaper vi motstand

Våre medlemmer ønsker medlemsfordeler. Det er grunntanken i vår idrettsmodell om å skape idrettslige verdier. Våre klubber utgjør et nettverk av medlemmer som søker sammen for å oppnå fordeler og felleskap. Forbundet er et enda større nettverk for klubbene som skal gi oss ytterligere medlemsfordeler. Videre vi den del av flere nettverk NIF, FIM, EFRA, UIM, o.s.v. Medlemsfordelene er mange: spillemidler til å bygge idrettsanlegg, idrettskompetanse, felles konkurranseregler, motorsportforskrift og andre regulering for å lov å utøve våre idretter, forsikringsordninger, m.m. Våre medlemmer ønsker å delta for å drøfte rammebetingelser og optimalisere felles medlemsfordeler. Vi ønser å forstå beslutninger som tas. Alle må ha en mulighet til å bli involvert. Vinn – vinn kan bare skapes i fellesskap!

Uten tydelig plan og ledelse – fortsetter vi som før

Vi har mange planer i vårt forbund. Leder vi vårt forbund etter idrettens prinsipper og verdier? En plan gir mål, strategi, struktur og organisering, budsjett med ressurer. Oppfølgingen krever disiplin. Tilsvarende som det kreves i våre idretter om vi ønsker å oppnå resultater. Vi ønsker ny retning og god ledelse.