NMK-klubbene er viktige medlemmer og samarbeidspartner

NMK er Norges aller største motorsportklubb, og representer NMF’s fødsel for over 100 år siden, med stiftelsen i juli 1916 av Norsk Motorcyckle-Club. NMK har rundt 13.000 medlemmer fordelt på 104 klubber. Mange av disse klubbene har utøvere innen motorsykkel- og snøscooteridrett, og omkring ca. 40% av klubbene har medlemmer som har lisenser fra NMF. Dette illustrerer godt at NMK og NMF har flere utviklingsområder å samarbeide om. Hyggelig og nyttig møte om utvikling av motorsporten med president Glenn Mellegaard (foto), og hovedstyremedlemmer NMK, Stein Fagerheim, og Gjermund Frostad på motorsportkonferansen 13. november 2016.