Hva er planen nå… NMF?

Åpent brev til NMF
Regjeringen vedtok nødvendige tiltak for å begrense smitten av «corona-viruset» den 12. mars. Regjeringen har gitt hele nasjonen et «lyn-kurs» i hvordan vi skal begrense smitte: vask hendene, hold fysisk avstand, unngå å samles mer enn 5 personer, m.m. NIF fulgte tett opp med å begrense all «organisert idrett», men «egenorganisert» idrett var lov. Kommunene over hele landet stengte innendørs idrettsanlegg, men de fleste holder idrettsanleggene utendørs åpne. Kommunelegene har delegert myndighet til å vurderer lokal smitterisiko i forhold til kapasiteten i lokal helseberedskap. Hva gjør NMF?

NMF stenger kontoret, viser til NIF og «truer» med bøter og inndraging av lisenser. NMF legger nemlig til grunn den strengeste mulige tolkningen av «motorsportforskriften«. NMF mener at forskriften må tolkes slik at all trening må være organisert, selv om den er «egenorganisert».

For det første er det mange idrettsgrener innenfor NMF som ikke regulert av motorsportforskriften, herunder alle grener innen radiostyrt motorsport og båtsport. For det andre er det lang tradisjon med «egenorganisert» trening innen motorsport. Det kalles «fri-trening», som i praksis er egenorganisert trening på et idrettsanlegg eller område med en sikkerhetsleder til stede som i varetar sikkerhet og beredskap.

Kilde: www.nmfsport.no

Både regjeringen, nasjonale og kommunale helsemyndigheter oppfordrer til mest mulig uteaktivitet, men vi må forholde oss til smittevern-bestemmelsene. Hele nasjonen har nå forstått alle forholdsreglene! Hvorfor vil NMF da ikke forhold seg til lokale helsemyndigheter og deres fagkunnskap om å vurdere risiko i idrettsaktiviteten?

Det ene særidrettsforbundet etter det andre har tilrettelagt for at deres medlemmer og utøvere skal kunne praktisere «egenorganisert» trening. Norges Luftsportforbund har flere nasjonale lover og forskrifter å forholde seg til enn NMF, og gir alle modellflyutøvere anledning til å trene. Naturligvis innenfor myndighetenes karantene bestemmelser. Norges Skiforbund har utvidet lisensforsikring slik at den også dekker egenorganisert trening. Norges Cycleforbund har publisert retningslinjer for å hvordan treningen kan utøves. Norges Fotballforbund har i disse dager åpent opp for trening med inntil 5 utøvere i grupper. Norge Orienteringforbund var tidlig ute og søkte NIF om dispensasjon for til å organisere turorientering. Hva gjør NMF?

Kommunale motorsportanlegg er åpne over hele landet. I dialog med kommunens idrettskonsulent og kommunelege kan du trene Radiostyrt Motorsport så mye du orker. Riktig nok hvis du ikke har ikke har lisens hos NMF. Har du avtalt med lokale myndigheter kan du trene båtsport så mye du orker hvis du ikke har lisens hos NMF. Hvis du har registrert snøscooter og førerkort, kan du trene så mye du orker. Har du førerkort og registrert endurosykkel med «hvite skilt», kan du også trene så mye du orker med grunneiers tillatelse (jmf. Vegtrafikkloven). Så mulighetene er mange hvis vi fortsatt ikke har løst lisens for 2020 hos NMF.

Det finnes knapt en idrett som har mindre smitterisiko enn motorsport? For det første har vi egne personlig «garderober» i form av varebiler, skaphengere eller at vi skifter ute. Vi bruker hjelm og hansker – alt utstyr er personlig. I tillegg utøver vi individuell idrett hvor det er et stort poeng ikke å ha fysisk kontakt med hverandre 🙂

Hva kan NMF gjøre? Det første er å ta beina ned fra «hjemmekontorpulten» og starte dialog med medlemmene for å søke løsninger på «treningsdilemma». La kommunale myndigheter vurdere hvilke trening som forbundet med smitterisiko eller som har risiko for å belaste lokale helseforetak med andre skadetilfeller. Utarbeid guider for motorsportklubbene for hvordan «egenorganisert» trening kan gjøres uten smitterisiko og minimal skaderisiko. NMF har et meget kvalifisert medisinsk utvalg, som også har legekompetanse på infeksjon- og medisinsk mikrobiologi – bruk kompetansen! Tilby bistand til klubbene i dialogen med lokale helsemyndigheter, og hjelp til med å søke økonomiske kompensasjonsordninger hos NIF. Utarbeid tilleggs ordninger som kan sikre klubbene økonomi til å komme raskt i gang etter corona-krisen. Slik av vi igjen kan skape «Motorsportgled til folket!».

2 kommentarer til «Hva er planen nå… NMF?»

Det er stengt for kommentarer.