NMCU arbeider for trafikksikkerhet også for våre medlemmer

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er en viktig samarbeidspartner for NMF, særlig innen området for trafikksikkerhet for MC. Herunder felles arbeid om få myndighetene til å ta bort fartsbegrensning for førerutviklingskurs på bane.. Takker for god samtale med NMCU-president Hans Petter Strifelt, på MC-messen 12.03.2017