Innstiller Bjørgulv Sverdrup Lund

Jeg var imponert over valgkomitéens arbeid. Arbeidet virket seriøst og grundig. Godt intervju med utsjekk av flere av mine referanser. Jeg var derfor fast bestemt på å trekke mitt kandidatur om jeg ikke fikk valgkomitéens tillit. Det var før jeg leste valgkomitéens begrunnelse som fulgte innstillingen: «etter en totalvurdering». Etter alt arbeid valgkomitéen har lagt ned er jeg noe overrasket over denne sparsomme begrunnelsen. Nå er jeg blitt fortalt at det skal komme en grundigere begrunnelse nærmere tinget. Det er bra – men er for seint for min del. Jeg har mottatt mange telefoner de siste dagene, fra medlemmer som også opplever valgkomitéens begrunnelse som sparsom. Jeg er blitt sterkt oppfordret til å stille som motkandidat. Jeg har også full støtte fra min egen klubb. Naturligvis vil jeg ikke skuffe mine motorsportvenner – inntil videre – stiller jeg derfor som motkandidat. Fortsetter støtten gir jeg full gass i valgkampen fram mot tinget 22-23. april.  Vedlagt er kriteriene som valgkomitéen har vurdert kandidatene etter – ta en vurdering selv! Det er du som bestemmer forbundets ledelse de neste fire årene. Godt valg!