Vær godt forberedt til tinget

ER DU KLAR TIL TINGET?

Jeg reflekterer over hvor mange forslag som er kommet. I tillegg til ordinære saker, foreligger det 47 forslag til behandling. Det er mange saker som skal behandles på to dager. Det blir en stor utfordring å få en god drøfting av alle disse sakene. Skal vi lykkes med å ta riktige beslutninger i de viktige sakene, må vi prioritere. Gode beslutninger krever forberedelser. Jeg vil oppfordre klubbledere å kontakte naboklubber og arrangere miniseminar for å prioritere og ta forberedende drøftinger på forhånd. Et effektivt ting vil være avhengig av at vi er samkjørt. Da kan vi få en mer konsentrert slutt-debatten på tinget før beslutningene tas. Brett opp ermene folkens – tilsammen 338 sider godt lesestoff. Det er du som bestemmer forbundets retning de neste fire årene. Ønsker deg et godt ting!