Skyter vi oss selv i hjelmen?

«Jeg er helt sikker på en ting – hvis vi kun har mulighet å tilpasse oss i løpet av to dager på tinget hvert fjerde år – vil vi aldri klare å utvikle vår idrett i takt med tiden!»

Innovasjon krever dynamikk! En organisasjon må følge med i tiden og løpende endringer i samfunnet. Et samfunn som endrer seg i stadig økende fart. Politisk, miljø, regulering, teknologi, men også nye trender hos våre medlemmer. Dagens barn- og ungdom har mange idretts- og fritidstilbud å velge mellom. Kampen om nye medlemmer vil bli hardere i årene som kommer. Samtidig blir det mer krevende å holde interessen hos våre egne unge utøverne. Vi må skape et idrettstilbud som engasjerer og gir idrettsglede for barn, ungdom, voksne, funksjonærer, trenere, tillitsvalgte, familie og publikum. På flere områder er vårt forbund bundet av reglementer slik at vi bare kan tilpasse oss våre egne medlemmers behov hvert fjerde år!

Forbundstingetvårt øverste organ – må begrense seg til å ta beslutning om de store linjene slik at vi holder en langsiktig stø kurs. Det vil si idrettspolitisk dokument (IPD/mål, strategi, organisasjon, budsjett) og loven som binder alt sammen. Alle andre beslutninger må tas i organer som har riktig kompetanse og er dynamiske nok til å forstå hva som er riktig. Seksjonsstyrer, grenkomitéer med mer. Forbundsstyret må fordele myndigheten og ressurser til organer med riktig kompetanse og ta beslutninger som er overgripende. Forbundsstyret skal lede i den retning og kontrollere at vi er på kurs i henhold til de rammer som ble besluttet av medlemmene i fellesskap på forbundstinget. Først da har vi mulighet til å følge med i tiden. Alle reglementer om konkurranseregler, medisinsk regler, markeds- og rettighetsbestemmelser, må tillates en viss dynamikk med muligheter for å kunne justeres i fireårsperioden.

Nasjonalt konkurransereglement § 5 – etter fleres mening er det beste eksempelet på at vi skyter oss selv i hjelmen er dilemma mellom mål om å utvikle uhøytidelige breddearrangement for mosjonister (IPD), og bestemmelsene i Nasjonalt konkurransereglement (NKR). Derfor må bestemmelsen i NKR § 5 om mulighet for endringer mykes opp slik at forbundsstyret får fullmakt til å gjøre kvalifiserte endringer etter behov.

No Panic – Beslutter vi på forbundstinget om å myke opp NKR § 5, trenger vi ikke å ha panikk for om de andre forslagene ikke blir vedtatt. Alle andre forslag kan da endres i etterkant av forbundstinget. Etter en grundig drøfting i våre seksjonsstyrer og/eller faglige utvalg, kan endelig beslutning tas i forbundsstyret. Det er to kun forslag som omhandler NKF § 5. Se forslagene (sak 06.29/vedlegg 25 og sak 06.30/vedlegg 26).

Er du klar for utvikle våre idretter? Da håper jeg å se deg på tinget. Det er du som er sjefen – men kun i to dager!

Kommenter eller del gjerne innlegget – se nedenfor.