Det var mye bedre før!

Foto Tore Sørli: Røros Motorklubb, treningssamling for de minste og klubbmesterskap 2011

NEI det var ikke bedre før – i følge statistikken! Aldri før har vi hatt flere medlemmer og aldri før har vi hatt flere lisensierte utøvere! Hva var da bedre før…?

Norges befolkning – vokste med 4 prosent fra 2012 til 2015. I samme periode økte vår medlemsmasse med  6 prosent, fra 33.928 til 35.967 medlemmer.  Ikke nok med det – antall aktive viser også virkelig gode resultater – en økning på hele 21 prosent, fra 21.160 til 25.624 aktive. Det vil si ca. 71% aktive medlemmer. Dette er bra! (Se styrets beretning, side 13).

«Vi kan være stolte – men la oss se nærmere på tallene før vi feirer suksessen…» 

Barn og ungdom – representerer vår idretts framtid! Våre klubber utfører et formidabelt godt barne- og ungdomsarbeid. Mestringsglede, vennskap og trivsel er i fokus mer enn noen gang. Hva viser tallene for våre framtidige utøvere?

Fra styret beretning 2013-2017, se tingdokumenter.

Negativ trend – Ser vi nærmere på medlemstallene for barn- og ungdom (tallene nederst i stolpediagrammet over) viser medlemsstatistikken en urovekkende negativ trend mellom 2012 og 2015. Fallet i medlemsmassen for barn og unge mellom 0 og 19 år er minus 12 prosent. Fra 13.078 til 11.503 medlemmer, ca. minus 3 prosent pr år. Fallet er enda brattere i alderen 13 til 19 år.

Dramatisk for jenter – Isolert for jenter viser statistikken en nedgang for jenter under 19 år på hele minus 25 prosent. Fra 3.336 til 2.510 medlemmer. I aldersgruppen 13 til 19 er nedgangen enda mer dramatisk.

Hva skjer? Statistikk og analyser er ikke vårt forbunds sterkeste side. Medlemsutvikling er en hver medlemsorganisasjons viktigste styringsinformasjon. Når tallene viser en negativ utvikling over 4 år er utviklingen sterkt bekymringsfull. Alarmen burde gått for lenge siden.

Spørreundersøkelse med 586 respondenter fordelt mellom byene Oslo, Bergen, Stavanger og Haugesund, 2013

Omdømme og fordommer – i en forskningsstudie i 2013 ble 586 respondenter i tre norske byer spurt om holdninger til motorsport. Disse resultatene gir også klare indikasjoner på hva vårt forbund og klubber må arbeide med. Det virkelig positive var at våre idrettsutøvere blir anerkjent for gode ferdigheter. Det mest urovekkende var at folk mente motorsport var lite barnevennlig idrett, gav lav sosial status i vennekretsen, var mindre bra for helsen, og motorsport er en kostnadskrevende idrett. Undersøkelsen viste også at folk med kunnskap om motorsport har mer positive holdninger på forbedringsområdene. Særlig vedr. sosial status og barneidrett. Vi har et viktig holdningsarbeid foran oss.

Tiden er inne – barne- og ungdomsidretten må på dagsorden. Vi må i felleskap erkjenne situasjonen og forstå årsakene. Først da kan vi samle oss om å løfte barne- og ungdomsidretten. For barn og unge var det faktisk «bedre før»!

 

3 kommentarer til «Det var mye bedre før!»

  1. Når det gjelder NMF som organisasjone så tror jeg ikke på ordspråket «alt var så mye bedre før» men det betyr ikke nødvendighvis det motsatte, at alt er bra nå. Nei her er det mye og gjøre. ihvertfall innen MX ser man det. En av utfordringene som pekes på er frafall av ungdom som idrettsutøvere, dette kan henge sammen med manglene man ser på ulike treningstiltak i klubber/regioner. I NMF er det lite utbygd systematikk og nivå på tilbudene, hvis det i dete hele tatt finnes noe. Det vil si at det er lite treningetilbud, for noen er det tilbud i klubben, men når man blir eldre og ønsker mer utfordringer er det lite tilbud, da er det enten landslaget eller Team Norway. For mange er dette et for høyt skritt og ta, man trenger et system for treningetilbud på ulike nivå. i nmf nå er det enten grasrota eller landslagsnivå. få eller lite tilbud i mellom der, bortsette fra hvis man melder seg på private treningsteam som koster. For å øke rekruttering og beholde de vi har, må det jobbes systematisk med å få på plass dette for idrettene. Man ser at Nif modell for krets fungerer for endel idretter, men vår regionsmodelle fungere ikke på samme måte. Her må Forbundstyret og seksjonstyrene ta et ansvar og iverksette tiltak sammen med klubber, kan man f.eks. samarbeide med NIF kretser ? FS kan ihvertfall ikke bare legge dette ut til klubber og regioner og slippe ansvaret slik som nå.

    Økningen i antall medlemmer og lisenser i NMF kan muligens ha noe sammenheng med Nif´s endrede idrettsregistrering å gjøre. Det er ihvertfall enkelte klubber som så at det hadde en virking på antall medlemmer selvom ikke man ikke hadde merket noen store endringer.

  2. Bare til orientering; antall aktive er ikke det samme som antall lisenser. Antall aktive innrapporteres i idrettsregistreringen og omfatter også støtteapparatet rundt utøverne; for eksempel sikkerhets/aktivitetsledere (som ikke nødvendigvis har utøverlisens), funksjonærer under konkurranser (flaggvakter, seksjonsdommere i trial osv) og ikke minst foresatte som må være med utøvere både på trening og konkurranser fram til de fyller 16 år. Antall lisenser økte iflg tingdokumentene fra 8.031 i 2012 til 8.861 i 2016, altså en økning på 10,3 % – som også er en bra økning.

    1. Helt riktig Elin – takk for presiseringen! Dessverre kompenserer ikke økning i lisenser medlemsfallet av barn og unge.

Det er stengt for kommentarer.