Motorsportkonferansen 17. november 2018

Under Motorsportkonferansen 17. november 2018, ble det gitt to orienteringer under fellessamlingen om forbundsstyrets arbeid .

Den ene orienteringen var om styrets arbeid knyttet til varselsaker og arbeidsmiljø i administrasjonen. Et par dager før motorsportkonferansen hadde en tidligere tillitsvalgt gitt media taushetsbelagt og personsensitiv informasjon knyttet til saksbehandlingen i forbundet. Mediaomtalen førte til et stort informasjonsbehov hos våre medlemmer.

Den andre orienteringen var om styrets arbeid knyttet til opprydding i økonomiske forhold, endringsprosesser. kompleksitet i organisasjonen, medlemstilfredshet og rekrutteringspotensialer.

Mange har etterspurt disse to presentasjonen. Trykk på «bildene» og se presentasjonene i «full screen».

Én kommentar til “Motorsportkonferansen 17. november 2018”

Det er stengt for kommentarer.