«Klart det er ubehagelig!»

På tinget i april 2017 valgte våre medlemmer i Norges Motorsportforbund et nytt forbundsstyre med ønske om ny en kurs og prioritering av medlemmenes interesser – tydeligere ledelse og mindre «politikk». En omstilling som ble mer krevende enn noen kunne forestille seg. Sju nye styremedlemmer skulle overta styrerommet sammen med fire seksjonstyreledere (med stemmerett) som var valgt av tidligere årsmøter. Ny kultur møter gammel! Det skulle dukke opp mange «ubehagelige» overraskelser.

Allerede to dager etter at nytt styre var valgt, ringer en opprørt fagforeningsleder og informerer om at ansatte ville bli tatt ut i streik om de ikke fikk gjennomslag for medbestemmelse, orden på arbeidstidsbestemmelser og lønnsvilkår.

Klart det ble ubehagelig når det gikk opp for styret at verdier oppført i regnskapets balanse var lavere enn virkelig verdi. Styrets medlemmer kan komme i et personlig ansvar hvis økonomiske verdier ikke forvaltes forsvarlig. Utstående fordringer var forfalt med opptil 1.541 dager. Leverandørgjelden viste «negativ» gjeld med flere hundre tusen. Det var gitt lån uten vedtak og/eller låneavtale på til sammen 2,7 million til datterselskap (ACR). Det var aldri mottatt avdrag- eller rentebetaling. Det kom også fram for nytt styre at det forelå revisorrapport med anmerkninger helt tilbake fra regnskapsåret 2013. Nedskriving for tap var nødvendig. Det ble også kjent ulike rolleblandinger. Intensjonen var helt sikkert god, men ikke akseptabel.

Klart det ble ubehagelig når misnøyen fra våre idrettsklubber kom kraftig til uttrykk i de åtte strategimøtene i 2017. Dette ble bekreftet i etterfølgende medlemsundersøkelser. Våre «erfarne» folk kommenterte resultatene med «dette viste vi fra før», og «nytt styre» stilte spørsmål om hvorfor er det da ikke var gjort tiltak tidligere for å redusere misnøyen.

Klart det ble ubehagelig når styret mottok bekymringsmeldinger parallelt fra verneombud og medarbeidere om andre forhold enn det verneombudet meldte. Det er ikke behagelig å måtte gjøre vedtak om å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser, og balansere personopplysningslovens krav mot ambisjonen om åpenhet for medlemmene. Det blir enda mer ubehagelig når et anerkjent selskap innen bedriftshelsetjenester verken kan dokumentere referater fra intervjuer eller kontradiksjon, som var forutsetningen i deres tilbud. Undersøkelsen blir da tilnærmet verdiløs. Kontradiksjon er et lovfestet prinsippet hvor påklagde skal ha rett til å få uttale seg.

Klart det blir ubehagelig når personsensitiv og taushetsbelagt informasjon gis til media, og det er uenighet i styret om grunnleggende forståelse av personvernbestemmelser, og styrets ansvar og plikter

Klart det blir ubehagelig når tidligere varslere klager på nytt. Noen varselsaker var helt tilbake fra 2010. De opplevde å ha blitt neglisjert, «tiet-i-hjel», eller å ha havnet i «unåde» på ubestemt tid. Noen av sakene minner om «personforfølgelse». Det er ubehagelig å erkjenne hvor «rettsløs» medlemmer kan bli i norsk idrett. Det var godt å ta juleferie i 2018 etter sluttbehandling og enstemmig vedtak i styret om å beklage og inngå forsoning med de tidligere varslerne (18.11.2019, sak 01548-18).

Klart det blir ubehagelig når styrets årsplan og styrevedtak følges opp mellom styremøtene, og tilbud om «hjelp» blir oppfattet som kritikk. Eller når året 2019 starter med at utøverne på et av landslagene «sier opp» og begrunner med at forbundet bryter forbundets forpliktelser i utøverkontraktene. Avtale-er-avtale! Klart det er ubehagelig å ha en president og styremedlemmer som svarer på telefonen fra oppgitte medlemmer og lytter på deres historier. Samtidig er det forbløffende hvor enstemmig styret har vært i ulike saker de siste to årene.

All informasjon i denne kronikken er offentlig kjent, og nærmere informasjon finnes i styreprotokoller https://www.nmfsport.no/t/dokumenter/ Bruk «Forbundsstyret» som søkeord.
Eller se forbundets nyhetssider, se bl.a. https://www.nmfsport.no/aktueltarkiv/arbeidsmiljoundersokelsen-er-gjennomfort
Eller se presentasjoner gitt under Motorsportkonferansen 2018

Én kommentar til “«Klart det er ubehagelig!»”

  1. Takker for god informasjon Per. Håper det kommer mere , så vi som er tillitsvalgte i seksjonene kan få best mulig grunnlag for egene meninger.

Det er stengt for kommentarer.