Oppfordrer til verdidebatt!

«Jeg oppfordrer forbundsstyret og generalsekretæren til en verdidebatt (konferanse), hvor vi sammen gjør en selvevaluering om den siste tids hendelser er i samsvar med etiske retningslinjer og idrettens verdier?

Jeg er så uendelig heldig at jeg har så mange motorsportvenner som står sammen med meg. Jeg har fått flere venner de siste månedene enn jeg har fått i hele min tid i NMF til sammen. Det gjør meg ydmyk og takknemlig, og gir meg håp. Håpet henger likevel i tynn tråd.

Jeg har fått vite at NIF har vært «inne» i 15 av 53 særforbund de siste 4 årene. Dette viser at NMF ikke er alene med sine utfordringer. Oslo Idrettskrets foreslo for idrettstinget i 2011 å innføre et «idrettsombud«, men ble nedstemt. I år fremmer Oslo Idrettskrets forslaget på nytt. I sin begrunnelse skriver kretsen: «Idrettslag og særforbund kan ha en egeninteresse i å ikke ta varsler på alvor hvis varselet gjelder forholdene ved egen organisasjon eller ledende personer». Vi får se, men jeg registrer dessverre motstand mot forslaget. Rettssikkerheten for tillitsvalgte og utøvere står svakt. Tiden er kanskje moden for en verdidebatt, ikke bare i NMF, men i hele norsk idrett?

De siste månedene har ikke sjokkert meg – men jeg er overrasket over hvor raskt menneskers personlighetstrekk kan snu 180 grader. Jeg har også vanskeligheter med å forstå at så mange representanter fra våre idrettsklubber støtter så åpenbare brudd på våre etiske retningslinjer, idrettens verdier, NMFs lov, NIFs lov og norsk lov om personvern. Jeg håper og tror at dette ikke kan være representativt for grasrota i norsk motorsport?

Fra diktet:
DU MÅ IKKE SOVE…

«Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv»
[Arnulf Øverland]

Raske google søk bringer oss fort inn «sosialpsykologien» om samspillet mellom mennesker og hvordan vi formes av verdier, holdninger, sosiale systemer og den aktuelle situasjon. Jeg tror de fleste av oss voksne kjenner igjen fra mobbesituasjoner i fra skolegården. Dagens unge opplever jeg har et mye sterkere standpunkt til egen verdier. I etterkrigstiden ble det gjort mange omstridde sosiale eksperimenter som viste at vanlig menneskers lydighet overfor autoritetspersoner er større enn egen frie vilje og samvittighet. Vi kan lett bli manipulert og bli revet med i gruppeprosesser. (Jmf. Milgrams eksperiment, «The Wave«, m.fl.)

Dette er kanskje ekstreme sammenligninger, men viser underliggende «mekanismer» i vår menneskelige natur. Tillitsvalgte som opparbeider seg vennskap og nære relasjoner over 10-20 år er i fare at lojaliteten til hverandre blir større enn lojaliteten til idrettens formål og verdier. Da er det lett å gjøre avgjørelser som oppleves som urettferdige og uetiske for andre, og i ytterste konsekvens lovstridige. Derfor er det så uendelig viktig at våre øverste tillitsvalgte og ledelse er organisasjonens viktigste bærere av idrettens verdier og etiske retningslinjer – «grunnmuren» for å bygge et godt omdømme, idrettskultur, hyggelig miljø og trivsel.

Vi må vise at vi kan ta et tydelig standpunkt mot en kultur med kameraderi. Vise at vi har mot og integritet til gå gjennom «skjærsilden» – en renselsesprosess basert på våre egne etiske retningslinjer. Når det er så mange særforbund med tilsvarende utfordringer, har vi i norsk motorsport, gjennom en verdikonferanse og egenevaluering, en unik mulighet å vise vei for hele norsk idrett.

Jeg ønsker et idrettsforbund for «alle» våre medlemmer, hvor vi respektere alles meninger, standpunkt, holdninger, kjønn, seksualitet, alder, funksjonshemming, religion, o.s.v. Vi trenger ikke like alle, men alle skal vises samme respekt, være inkluderende og behandle hverandre med likeverd.

Tidene for å falle i «unåde på livstid» må være forbi!


Én kommentar til “Oppfordrer til verdidebatt!”

 1. Spennende tanker. Visjoner og verdier bør være styrende i alle organisasjoner og forbund.
  Det bør være grunnpilarene. Som en visjon som:
  motorsport til folket.
  Og å skape idrettsglede.
  Hvordan skal utfallet bli dette?
  Eller dette konsekvensen av det et styre bidrar til?
  Det er vanskelig å se at dette har vært fokuset i styrerommets historie i NMF. Ihvertfall som tilskuer utenfra. Det må jo være viktig å ha et eksternt organ som støttespiller for et styre/ forbund. Da kan man fokusere på mål som fører til ønsket resultat.
  Hos NMF: motorsport til folket!

Det er stengt for kommentarer.