To presidentkandidater – mange utfordringer

Kilde: www.toonpool.com

I helgen er det forbundsting! Dette er vår mulighet som «eiere» av forbundet til å bestemme retningen de neste fire årene. Forbundet står foran mange utfordringer – og skal velge mellom to presidentkandidater: en kandidat med 8 års erfaring fra fylkes- og kommunepolitikk og en med lang og bred ledererfaring fra næringslivet.

To helt forskjellige presidentkandidater – Hvilken kompetanse bør vektlegges? Erfaring fra politisk ledelse eller erfaring fra ledelse i næringslivet og store organisasjoner? Ledelse basert på ideologi eller ledelse med fokus på verdiskaping? Politisk program eller gjennomføringsevne? Politisk nettverk eller idrettsnettverk? Utdanning som sivilingeniør i byggfag med spesialisering i bæreevnen til flyplassdekker, eller utdanning som master/siviløkonom i markedsøkonomi med spesialisering i forbrukeratferd, strategisk ledelse og innovasjonsledelse?

Årets valgkomité har hatt en krevende oppgave. For å avgjøre hvilket kompetanseprofil som skal legges vekt på må valgkomitéen ha innsikt i forbundets strategi og utfordringer. Bak årets forslag til revisjon av idrettspolitisk dokument er det ingen grundig strategisk analyse. Strategidokumentet er i store trekk en gjengivelse av forrige tingperiode. Altså fire år gammelt. I mangel på en god analyse – øker sannsynligheten for at  valgkomitéen kan ha vektlagt kriterier som ikke passer med forbundets utfordringer og kompetansebehov.

Inneværende idrettspolitisk dokument (IPD) er full av ambisjoner – forbundsstyrets beretning skulle gitt oss svarene på oppnådd resultater. Her et lite utdrag:

IPD om Breddeidrett – «NMF skal legge til rette for at klubbene i de enkelte regionene skal kunne samarbeide enkelt for å utvikle regionens konkurranser og arrangementer både i antall, variasjon og kvalitet. Mange små lokale konkurranser skal stimulere til økt aktivitet. Modeller for store uhøytidelige breddearrangement for mosjonister må utvikles» (jmf. 3.1.1).

Utfordring: Frustrasjonen i klubbene er stor. Hvorfor er det så vanskelig å utvikle store uhøytidelige breddearrangement for mosjonister? Til dette tinget finner vi minst fire forslag om å endre Nasjonalt Konkurransereglement om konkurransekategorier og tilpasning til lav-terskelløp (jmf.  § 6.1).

IPD om Miljøansvar – «Forbundet skal ligge i forkant av utviklingen når det gjelder å erstatte fossilt brensel med fornybar energi i motorsporten» (jmf. 3.4.4).

Utfordring: Har vi noe plan her….?

IPD om Barneidrett – «Forbundet skal utvikle et tilbud til barn innenfor flere grener. Kvaliteten på barneidrettsarbeidet skal ha fokus i tingperioden» (jmf. 3.1.2).

Utfordring: En undersøkelse i 2013 om holdninger til motorsport viser at motorsport ikke er egnet som barneidrett. Urovekkende! Hvordan har disse holdningene eller fordommene utviklet seg i tingperioden? Hvordan er omdømmet til motorsport?

Iflg forbundstyrets beretning har Barneidrettsutvalgets arbeid ligget nede den siste tiden.

IPD om Ungdomsidrett – «I samråd med unge utøvere skal det utvikles tiltak og aktiviteter som bidrar til at ungdom fortsetter som aktive utøvere og medlemmer og finner sin egen rolle i idretten» (jmf. 3.1.3).

Utfordring: Styrets beretning viser en medlemsstatistikk med nedgang på minus 12% for medlemmer under 19 år. For jenter under 19 år er fallet på hele 25%

IPD om Kvinneidrett – «NMF skal tilstrebe etablering av egne kvinneklasser og bærekraftige NM for kvinner i grener der det er naturlig» (jmf. 3.1.5).

Utfordring: Virkelig en utfordring når medlemstallet for jenter faller kraftig…

IPD om Toppidrett – «Hovedmålet bør være at NMF er en av verdens beste motorsportnasjoner» (jmf. 3.1.4).

Utfordring: Hvor langt er vi unna en topplassering…? Hvordan dette måles er ikke definert.

IPD om Markedsføring og informasjon – «Motorsporten skal være godt synlig i mediebildet. Våre idretter og fremste utøvere skal være alminnelig godt kjent blant folk flest. Inntektene til forbundet skal i hovedsak komme fra statlige tilskudd, medlemsinntekter og kommersielle samarbeidspartnere. NMFs markedsinntekter skal økes opp mot gjennomsnittet av norske idrettsforbund. Det skal jobbes aktivt for å skaffe marked/sponsorinntekter som en del av inntektsgrunnlaget og NMF skal ha nødvendig fagkompetanse på dette området» (jmf. 3.5.1).

Utfordring: Sponsorinntekter i 2016 var på kr. 185.400. 0,7% eller 7 promille av forbundets totale inntekter på 27 millioner».

«Hvordan følger vi opp våre strategiske mål og strategier?»

Strategi og budsjett – Er det en rød tråd mellom strategi og budsjett? Det er vanskelig å se hva som er satt av til utvikling eller investering. Alt er bakt inn i driftsbudsjettet. Dette er sikreste vei for at alt blir som før.

Gjennomføringsevne – dette var bare et lite utvalg av områder. Da er mange områder ikke nevnt: felles visjon, rekruttering generelt, utvikling av god klubbøkonomi, lisenssystemet, IT-prosjektene, verdibasert ledelse, med mer. Det mangler ikke på ambisjoner og tilhørende utfordringer – spørsmålet er hvordan det er med vår gjennomføringsevne?

Tingets valg – står mellom to helt forskjellige presidentkandidater!

Du bestemmer – godt valg!